v:shapes="_x0000_s1025"

- 
 
 
 :        .. 2500
                    .
                    ."" 1
 -mail:        praznik @ kustendil.bg
 :    078/ 55 11 66, 55 01 31
 :          078/ 55 10 04
 
 :
 .      0882 885 077
 e-mail          krumov @ dir.bg