ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТАКЮСТЕНДИЛ

организатори

Община Кюстендил

Институт по земеделие - Кюстендил

НАЧАЛО ПРОГРАМА ГАЛЕРИЯ СХЕМА ЗАЯВКА КОНТАКТ
 


 

ИСТОРИЯ

          Овощарството в Кюстендилския край поради комплекс от природо-климатични дадености, е един от приоритетите в развитието му. В Ново време Кюстендилската котловина се оформя като “овощната градина на България”

Това е една от причините в Кюстендил да се уреди Първата национална овощарска изложба през 1896 г., както и поредица национални овощарски изложби.

Четирите национални изложби, осъществени в Кюстендил през периода 1961-69 г. се предхождат от кардинално преустройство на селското стопанство в Кюстендилска околия. На разширен пленум на ОК на БКП се обсъждат проблемите на овощарството и се набелязват мерки за развитието му на съвременни основи.

 Характерно за четирите национални овощарски изложби от 60-те години е официалния, представителен характер при откриването и закриването им с участието на първите партийни и държавни ръководители на страната. Участват кооперативни и държавни стопанства, научни институти и училища, плодпрерботващи предприятия и др., но липсват частни производители. Главното внимание е съсредоточено върху внедряването на научно-техническия прогрес и научните достижения в овощарството. Те са проверка на достиженията и катализатор за усилване работата по модернизиране на овощарсттвото. Въпреки някои от недостатъците си, тези изложби са положителни стъпки във вярната посока, посоката към научно-техническото и научно обезпечено, съвременно овощарство